ABP-toiminnanohjausjärjestelmä

Ota täysi kontrolli nopeasti pilaantuvan tuotteen logistiikasta ja tuotannonohjauksesta. Ratkaisun tuo Nevison ABP-toiminnanohjausjärjestelmä.

Nevison ohjelmistopalveluiden kehittämä ABP-logistiikan- ja tuotannonohjausjärjestelmä (ABP - animal by-product eli eläinperäiset sivutuotteet) on suunniteltu mm. ruhojen ja teurastamojen eläinperäisten sivutuotteiden noudon ja jakelun optimointiin. Se on luonnollisesti sovellettavissa myös muihin tarpeisiin.

Tehokas toiminnanohjausjärjestelmä

ABP-toiminnanohjausjärjestelmä ottaa huomioon tuotteiden säilytysajat ja välimatkat. Se auttaa suunnittelemaan toiminnan ja tuotannon niin, että hävikkiä syntyy mahdollisimman vähän ja logistiikka hoituu järkeistetyillä reiteillä juuri oikeaan aikaan.

ABP-toiminnanohjausjärjestelmä parantaa siis kustannustehokkuutta, seurantaa ja asiakaspalvelua. Se takaa tuoreemmat ja laadukkaammat raaka-aineet jatkojalostajien käyttöön.

Edut:
  • Säästöt - säästät logistiikkakuluissa jopa 25 %
  • Tehokas raportointi - digitaaliset asiakirjat ja raportit, jotka täyttävät sekä EU:n että paikallisen tason määräykset
  • Parantunut asiakaspalvelu - asiakastyytyväisyyden kasvu
  • Nopeus ja laatu - vähemmän jätettä ja parempilaatuinen lopputuote
  • Ympäristöystävällisyys ja kestävä kehitys - vähemmän ajokilometrejä, tehokkaampi kierrätys, tautien leviämisen estäminen
Järjestelmä sisältää:
  • Tilausjärjestelmän - ruhonnoudon tilaukset tai teurastamokuljetukset voi tehdä verkossa tai puhelimitse.
  • Logistiikan suunnittelun - ruhojen nouto ja säiliöiden siirrot optimoidaan logistiikanohjaustyökalulla, näin kuljetukset hoituvat parhaalla mahdollisella teholla.
  • Keräyksen - kuljettajat ajavat järjestelmän avulla suunnitellut reitit, edistymistä voi seurata jokaisen noudon kohdalla.
  • Vastaanoton - säiliöt otetaan vastaan, punnitaan ja tarkastetaan tuotantolaitoksessa, minkä jälkeen raaka-aine lähetetään tuotantoon.
  • Raportoinnin - kauppakirjat käsitellään digitaalisessa muodossa. Järjestelmään voi lisätä maakohtaisia raportteja viranomaisille. Kuljetusyritysten tai kuljettajien laskutus voi perustua ajokilometreihin, kuljetetun materiaalin määrään tai säiliöiden lukumaarään.

Käyttöönotto

Näin otat käyttöön Nevison järjestelmän yrityksessäsi:

1. Logistiikan analyysi - kartoitetaan yrityksesi logistiikan nykytila ja tutkitaan, miten sitä voisi parantaa
2. Toteutus - suunnitellaan ja otetaan käyttöön toiminnanohjausjärjestelmä sekä uudistettu logistiikka-operointi
3. Jatkuva kehitys ja tuki - sovitaan säännölliset seurantatapaamiset. Operaatiot käydään läpi ja tarvittaessa tehdään hienosäätöä. Palvelumme on jatkuva, eikä se pääty tuotteen käyttöönottoon.

Neviso ei jätä yksin logistiikkaohjausjärjestelmän tai minkä tahansa muunkaan ohjelmiston hankkijaa. Kehitystyö ja ylläpito jatkuvat myös tulevaisuudessa asiakkaan tarpeet huomioiden.

Lue lisää konesalipalveluistamme ja virtuaalipalvelimistamme, joita voit hyödyntää toiminnanohjausjärjestelmän ajoon. Suosittelemme myös palvelimen varmuuskopioinnin käyttöönottoa yhdessä järjestelmän kanssa!